หน่วยงานตีเส้นจราจรทางหลวง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อหมานซัพพลาย
AMAN SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
100/8 ม.7 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทร/แฟกซ์ 073569180 มือถือ 0815422323, 0817667188

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมกลางแจ้ง

ในระหว่างการทำงานทางทีมงานจำเป็นต้องปิดช่องจราจรไว้หนึ่งช่องเพื่อความปลอดภัยแต่ก็ไม่วายยังมีกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัว(ไม่รู้จะรีบไปไหน)ลักไก่ข้ามเข้ามาในเขตและเกิดอุบัติเหตุชนทีมงาน ดังนั้นท่าเห็นกรวยแดงๆ กลุ่มคนเดินเพ้นพ้านอยู่กลางถนน(เขาเป็นคนปกติครับ)ขอความกรุณาลดความเร็ว(โบกมือทักทายได้ไม่ดุคับ)

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หน่วยงานตีเส้น
หจก.อหมานซัพพลาย บริหารงานโดย อับดุลรอฮิม เจะโซะ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นกรรมการของห้าง

หจก.อหมานซัพพลายมีทีมงานกว่า 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาว์ชน-วัยรุ้นในหมู่บ้าน ถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเยาว์ชน-วัยรุ้นที่อยู่ในภาวะกลุ่มเสียงและไม่มีการศึกษาหรือเรียนมาน้อย อันเนื่องมาจากฐานะทางครอบครัวหรือปัญหาอื่นๆ
โฉมหน้าทีมงานบางส่วน ดูแล้วเหมือนนักบินอวกาศของ NASA แต่ดูดีๆเหมือนหน่วยกู้ภัยมากกว่า

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หจก.อหมานซัพพลาย

หจก.อหมาน ซัพลาย รับจัดจ้าง รับเหมาตีเส้นจราจรทางหลวง รับทำเครื่องหมายจราจรทุกชนิดด้วยสีเทอร์โมพลาสติก(สีฮอตเพ็นท์) และสีธรรมดา(โกลด์เพ็นท์) รับผลิตและติดตั้งป้ายจราจรสะท้อนแสง ปุ่มสะท้อนแสง สัญญานไฟกระพริบ เสาหลักโค้ง-หลัก ก.ม. และการ์ดเรล